Noortekohtumine

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse Kärdla noortemaja kutsub noori vanuses 11+ kohtuma noortega Ida-Virumaalt.

2015. aastal käivitunud programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Seekordne noortekohtumine toimub siinsamas suvisel Hiiumaal, 12.-17.juunil.

Noortekohtumised loovad võimaluse:

 • erinevate mõtteviiside, kultuuride ja väärtustega tutvumiseks
 • huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks
 • võtmepädevuste arenguks (näiteks ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi, keeleline areng, meeskonnatöö oskused jne)
 • uute sõpruste ja tutvuste loomiseks ning mõttekaaslaste leidmiseks

Oma osalemissoovist anna märku Kärdla noortemaja noorsootöötajatele – kaira.vastrik@hiiuvald, marys.toomse@hiiuvald või tel 5333 7535 või astu läbi noortemajast!

18422554_1340291509339791_6057459619654189984_o

Programmi eestvedajaks on SA Archimedes noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse 205 000 euroga Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Programmi raames on võimalik aasta jooksul toetada ligikaudu kuuskümmend projekti, kus osaleb umbes 1700 noort.

Posted in HUPS

#klassiväljakutse 2017 auhinnad

Suur aitäh kõikidele koolidele-klassidele, kes võtsid osa klassiväljakutsest 3.-7. aprill!

Meie partnerid on nüüdseks jõudnud teie tegemised üle vaadata ning välja pannud erinevaid auhindu:
Peaauhinna loosimist vaata SIIT!

Türi Elamuspargi külastuse, on võitnud Lasila Põhikooli 7. klass.
Noorte Tugila eriauhind kinokülastus tervele klassile läheb Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 11.klassile – väga tervikliku lähenemise ja õpetliku video valmimise eest.
Noortekogu ANKUR paneb välja eriauhinnana akupangad Jüri Gümnaasiumi 4c klassile.
Tervise Arengu Instituut tunnustab lauamänguga „Reis ümber söögilaua“ järgmisi klasse ja nende lahendusi.
Valga Priimetsa Kooli 3B ja 4B klass – Tiina Lillemetsa ja Juta Vaheri kokku pandud raamat annab klasside tegemistest tõesti võrratu ülevaate. Ettepanekud koolijuhile olid ka väga armsad.
Iisaku Gümnaasiumis on väga asjalikud noored. 3. klass jäi eriti silma tegevustega, mis kaasas aktiivselt ka teisi ja olid vaheldusrikkad.
Keila Ühisgümnaasiumi 4. klass, tublid ja tegusad ühised tegevused.
Silma jäi ka Tallinna Õisamäe Gümnaasiumi 9c klass
Loo Keskkooli 5a klass
Kõrvemaa Discgolfi mängukoolituse on võitnud Kiviõli 1. Keskkooli 7. klass.
Auhinna paneb välja ka Ahhaa Teaduskeskus, kuid võitjad on veel selgumisel! Info tuleb otse klassijuhatajatele!

Aitäh partneritele:

Partnerid

Posted in HUPS

5.päeva ettepanekud koolide juhtkonnale

Nüüdseks on edukalt #klassiväljakutse selja taga. Viimase päeva ülesandeks oli kiusamisvaba nädal kokku võtta ja ühiselt klassiga koostada ettepanekud oma kooli juhtkonnale, et tulevikus oleks koolis vähem kiusamist. Rõõm oli näha, et lapsed võtsid asja tõsiselt ja ka koolijuhtkond oli meeldivalt üllatunud ning võttis teemat tõsiselt. Selle nädala lõpuks on igaljuhul kõik klassid võitnud – parema ja toredama koolikeskkonna!

Ettepanekuid oli väga erinevaid, peamiselt keskenduti koolikeskkonna paremaks muutmisele ja erinevatele tegevustele. Mõned paremad nopped siin:

Tabivere Põhikooli 7 klass kasutas interaktiivset keskkonda oma ettepaneku presentatsiooniks: http://www.getloupe.com/v/caw9zl8g?r=u

 

Põhjalikult võttis kokku kiusamisvabanädala Valga Priimetsa Kooli 4b ja 3b klass:

Direktoriga kohtumine ja kokkuvõttev raamat tervest nädalast!

Valga Priimetsa Kool 4b

Antsla Gümnaasiumi 5a klass mõtles suurelt ja võttis oma nädala kokku blogis – http://wwwloodus-loodus.blogspot.com.ee/2017/04/klassivaljakutse-nr-5-7042017.htmlAntsla Gümnaasium 5a

Jüri Gümnaasiumi 4c klass meisterdas lausa õppevideo

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1 a klass meisterdas toreda päikese-ettepaneku:

Gustav Adolfi Gümnaasium 1a

A. Kitzbergi nimeline Gümnaasiumi 4b klassi esindajad vestles väga põhjalikult direktoriga, kuidas muuta koolikeskkonda.

Kuresssaare Vanalinna Kooli 6a klassil olid sellised toredad ettepanekud:

Kuressaare Vanalinna Kool 6a

Posted in HUPS

4.päeva kirkamad tegevused koolides

Peale eilset ülesannet võime küll julgelt öelda, et kõik osalejad on muutnud kümnete tuhandete õpilaste koolipäeva rõõmsamaks! Enamus koole püüdsid ikka maksimumi ja proovisid terve oma kooli õpilaste päeva tuua vaheldust, rõõmu, häid sõnumeid, kallistusi, sportimist ja uusi teadmisi. Väga paljud hoolitsesid selle eest, et koolipere saaks häid sõnumeid, mis toovad naeratuse näole. Mõni kool, kus oli mitu #klassiväljakutsega liitunud klassi, ühendasid oma jõu ja tegid üheskoos terve kooli päeva erilisemaks (näiteks Tori Põhikool ja Oru Kool).

Silma jäid muidugi erilisemad aktsioonid, mis annavad edaspidiseks ideid:

Jenka ühistantsimine – Avinurme Gümnaasiumis

Terve kooliga südame moodustamine – Käina Koolis

Käina kool 9.kl

Õpetliku sisuga video tegemine koolile – Luunja Keskkool

Suuremate klasside õpilased õpetavad väiksematele, kuidas vahetundi sisustada – Tallinna 32. Keskkool

Pulgakommide jagamine – Lauka Põhikoolis

“Ei kiusamisele” sõnumi meeldetuletus koolikaaslastele – Tallinna Arte Gümnaasium

Tallinna Arte Gümnaasium 4d

flashmob – üllatus kõikidele koolikaaslastele – Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium

Ühine tantsimine terve kooliga – Kuressaare Vanalinna Kool

Terve kooli kaasamine kiusamise välja viskamiseks (väga uuenduslik!) – Uulu Põhikool

fotonurga loomine ja kiusamise-teemaline nutiviktoriin Kahootis – Pärnu Rääma Põhikool

Orienteerumise vahetund – Tallinna Nõmme Gümnaasium

Rõõmupeegel (päeva PARIM IDEE!) – Türi Põhikool

Türi Põhikool 7c

 

Posted in #klassiväljakutse 2017

#klassiväljakutsega liitunud koolid üle Eesti!

liitunud_koolid

Posted in #klassiväljakutse 2017

#klassiväljakutse 2017 5.päev

Kätte on jõudnud väljakutse viimane päev koos ülesandega. On olnud ääretult positiivne nädal ja tunneme siin Hiiumaal, kuidas terve Eesti on sel nädalal muutunud rõõmsamaks ja koolikiusamist on kohe kindlasti vähem! Viimasel päeval võtame nädala kokku ja teeme oma koolis ettepaneku, midagi reaalselt ära teha!

Statistika

Tervise Arengu Instituudi uuringu “Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine” (2013/2014 aasta uuringu raport, lk 23-25) põhjal, kus kirjeldatakse 11-15-aastaseid noori.

Neli õpilast kümnest on koolis viimastel kuudel kogenud kiusamist. Koolikiusamise kogemine väheneb vanusega: 11-aastaselt on vähemalt 2–3 korda kuus koolikiusamist kogenud ligikaudu iga neljas, 15-aastaselt iga kümnes õpilane.
Kiusamist kaasõpilaste poolt on vähemalt ühe korra viimasel paaril kuul kogenud 38% 11–15-aastastest õpilastest. Koolikiusamise esinemine väheneb oluliselt vanuse kasvades nii poistel kui tüdrukutel. Kui 11-aastaselt on 2–3 korral kuu jooksul kiusamist kogenud 24%, siis 15-aastaselt 9% vastanutest. Vaadeldes tulemusi sugude lõikes ilmneb, et vaid 13-aastaste vanuserühmas on kiusatuid poiste hulgas enam.
Kaasõpilasi vähemalt korra kiusanud on 46% poistest ja 25% tüdrukutest. Poistest 15% ja tüdrukutest 6% väitsid, et nad on seda teinud vähemalt 2–3 korda kuus. Vanuse kasvades suureneb nende õpilaste osakaal, kes ei ole teisi ise kiusanud.
Ise teisi kaasõpilasi kiusanud õpilaste osakaal on alates 2006. aastast vähenenud 20%-lt 10%-le.

polenali

Lahendused kiusamise vähendamiseks

Eestis on loodud palju erinevaid materjale, mis aitavad koolis tegeleda kiusamisega. Niisamuti on erinevaid metoodikaid, mida saab koolikeskkonnas kasutada.

Kiusamisvaba kool - KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm: 90% kõikidest üldhariduskoolidest on registreerunud KiVa programmi rakendavateks koolideks.Kiusamisest vabaks! logo

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ – Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika on suunatud valdavalt kiusamise ennetamisele ja eesmärgiks on lastegruppides positiivsete käitumismustrite loomine ja hoidmine.

TOREkad – MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Laste ombudsman – Kiusatava õiguste eest seismisel ja kiusamise vähendamisel on palju kaugeleulatuvam mõju kui konkreetse lapse kaitsmine või koolis sõbraliku õhkkonna loomine. Seistes kiusatavate eest ja aidates kiusajatel kiusamist lõpetada, kaitseme vägivallavaba, sallivusel ja üksteise austamisel põhinevat ühiskonda.

Rääkige kaasa

Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas ning ka kogu Eestis. Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi.

Tihti ei tunne noored oma koolis toimuvate sündmuste ja hoiakutega (nt kiusamise vastane programm) seotust ning üheks põhjuseks ongi, et tegevusi planeerivad täiskasvanud, mitte noored ise. Seetõttu ongi noorte kaasamine hea nende oskuste ja arengute toetamiseks. Noored ja lapsed ise on ressurss, mida on võimalik kasutada paljude tegevuste väljatöötamisel ja elluviimisel.

Eesti pürgib lõimitud noortepoliitika poole, kus noori puudutavaid otsuseid tehakse eri valdkondades läbi tervikliku lähenemise, lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustes ning noori kaasates. Peamised noortepoliitika toimealad ehk valdkonnad, kus te­hakse noortele suunatud ja noorte elu puudutavaid otsuseid, on noorsootöö, haridus, tööhõive, tervis, kultuur, sotsiaalpoliitika, keskkond, riigikaitse, perepoliitika jt. Eesti Noorteühenduste Liit soovib, et Eesti noortepoliitika tulemuseks on Eesti noorte kõrge elukvaliteet ja hea läbilöögivõime. Noori puudutavate otsuste tegemisel arvestataks noorte ning noorteühenduste huvidega. Oluline on, et noori kaastaks noori puudutavate otsuste tegemisse.

Tänane ülesanne:

Vaadake tänast videot – https://youtu.be/PV3WKuIgTgs

1. Vormistage ühiselt leida ettepanek kooli juhtkonnale, mis aitaks kaasa kiusamise vähenemisel Teie koolis.

2. Esitage see juhtkonnale ja tehke sellest pilt.

3. Laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Kommenteerige, mis on teie ettepaneku sisu! Hiljemalt laupäeva, 08.04 hommikuks kell 9.00.NB! Pildi/video juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

4. Istuge klassiga võimalusel ringis ja tunnustage ennast. Selleks ütleb iga üks oma paremal käel olevale inimesele midagi positiivset või toredat. Võib vabalt kiita selle nädala eest! Olete teinud palju tööd suure südame ja innuga!

Lisaks (ei ole kohustuslik): Saate osaleda #noorednähtaval fotokonkursil – tutvuge kampaaniaga siin.

Tänase päeva eriauhinna paneb välja MTÜ Hiiumaa Noortekogu ANKUR

ankur Hiiumaa noortekogu on 27. detsembril 2008 aastal asustatud maakondlik osaluskogu, mis kaasab maakonna noori ühte ühendusse. Räägime kaasa maakondlikul tasandil noori puudutavates küsimustes

Mida oleme korraldanud?

 • Varivalimised

 • Noortenädal

 • Tenfold Rabbit kontsert

 • Suur Suvealguspidu

 • Osaluskohvik

 • Tohvri vanadekodu külastus

 • Bussiliikluse parandamise ettepanekud ja nende edastamine

 • Liiklusohtlike kohtade kaardistamine ja probleemidele lahendusettepanekute andmine

Ja paljugi veel…

Organisatsiooni kuulub 40 liiget (osa, kes on üle 26a vanad on toetajaliikmed)

Noored Valimisvalvurid

Posted in #klassiväljakutse 2017

3.päeva esitused “Koolirõõmust”

Kolmanda päeva ülesandeks oli ühine luuletamine koolirõõmust. Oluline roll oli meeskonnatööl ja lavastamisel. Seekord näitame blogis eelkõige e-maili teel saabunud parimaid näiteid. Sotsiaalmeediasse laaditud videoid saate vaadata SIIT – https://www.facebook.com/events/436069780067610/

Ära unusta volume-nupp põhja keerata, sest videod annavad hea päeva alguse!

Tallinna Õisamäe Gümnaasium 9c klass

Loo Keskkool 5a klass

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 1c klass

Kiviõli Vene Kool 3b klass

Kiviõli 1.Keskkool 7 klass

Pae Gümnaasiumi 3a klass

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 5b klass

Posted in #klassiväljakutse 2017

#klassiväljakutse 4.päev

Täna käärime käised üles ja teeme midagi käega katsutavat oma koolikeskkonnas – “Teeme koos”

Õpetades lapsi olema sallivad, õpetame neid ka ohjama oma tundeid. Tolerantsuse arendamiseks sobivad käitumisvõimalused nii mänguväljakul kui ka õppetunnis.

Sallivus

Sallivus tähendab, et teistesse suhtutakse lugupidavalt, hoolimata välimusest ja usulistest veendumustest. See ei tähenda, et pead kõikidega nõustuma, vaid hoopis tunnustama inimeste õigust oma arvamusele. Maailm oleks väga igav, kui kõik mõtleksid ühtemoodi!

Hea koostöö alus

 • Kõigi rühma liikmete arvamused kuulatakse ära ja võetakse teatavaks, üksteise erinevusi tunnustatakse ja väärtustatakse.

 • Rühmas kujuneb välja selge tööjaotus, mis vastab liikmete võimetele ja oskustele

 • Probleemidele otsitakse mitmeid, ka teistele rühma liikmetele sobivaid lahendusi

 • Suheldakse avatult ja pingevabalt

 • Vaidlused tekkivad mitte isiklike vastuolude ja emotsionaalse pinge tõttu vaid pigem arvamuste lahknemise tõttu sellest, kuidas kokkulepitud tulemuseni jõuda

 • Kriitika on suunatud lahendustele, puuduvad emotsionaalsed hinnangud. Kriitika kuulatakse ära ning korrigeeritakse tegevust.

 • Vastutus võetakse nii enda kui ka grupi tulemuste eest: Iga grupiliige leiab endale jõukohase ülesande ja võtab vastutuse selle ära tegemise eest. Oluline on anda enda panus terve rühma nimel.

 • Rühma liikmed märkavad tunnustavad teiste liikmete jõupingutusi ja panust. Üksteist matkitakse ja jäljendatakse, õpitakse üksteiselt ja julgetakse küsida abi.

Tänane ülesanne:

Esmalt vaadake videot - http://www.kardla.edu.ee/uudised/757-klassivaljakutse

1. Tänane ülesanne on eriti loov ja annab tervele klassile vabad käed. Täna saate midagi head ära teha terve kooli heaks ehk korraldage koolimajas aktsioon, tegevus või kujundage koolikeskkonda, mis muudab iga õpilase päeva rõõmsamaks.

2. Enne rääkige oma klassis läbi, kuidas teie meeskond ehk klass koos töötab ja kuidas jaotate ülesanded nii, et terve klass on kaasatud.

3. Tehke oma tegevusest pilt või video (max pikkus 2 min).

4. Laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Hiljemalt reede, 07.04 hommikuks kell 9.00.NB! Pildi/video juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

Tänase päeva eriauhinna paneb välja AHHAA Teaduskeskus:

AHHAA_logo_EST_ristkylik

AHHAA on teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui kolm miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on “käed-külge”-näitused, kuid tegutseda saab ka planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele pakutakse mitmesuguseid õppeprogramme. AHHAA-sse on oodatud igas vanuses

Posted in #klassiväljakutse 2017

2.päeva huvitavamad lahendused

Teise päeva teemaks oli koomiksil kujutatud kiusamisolukorra lahendamine – “mida teha?”

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse psühholoog-noortenõustaja vaatles ja kontrollis 2.päeva tulemusi ja kokkuvõtvalt oli ta ääretult üllatunud: “Muidugi on raske võrrelda 12. ja 1. klassi tulemeid. Peetri kooli 7C vääriks äramärkimist, kellel tehtud nii multikas, rollimängu video, skeem. Eks oli näha ka seda, kui palju olid õpetajad teemale aega pühendanud – kes kasutanud arutelusid gruppides, kes maailmakohvikut, kes võtsid aega tegelaskujude joonistamiseks, kes (varju)teatriks ja rollimängudeks. Lahendusi oli pakutud seinast seina ning huvitav oli lugeda, kes pööras tähelepanu detailidele (näiteks, mida saab/võiks teha telefoniga) või oli omistanud kindla nägemuse, et kiusatav oli uus õpilane. Koomikseid oli täiendatud ja ümber joonistatud, neile oli joonistatud järgesid. Suurepärane oli lugeda, kui olid tehtud konkreetsed järeldused (näiteks “Kiusamine puudutab kõiki, kes on sellest teadlikud”, Lüllemäe põhikooli 3. klass).”

Kõige põhjalikumalt oli eilse ülesande lahendanud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 11.klass

Paneme valiku huvitavamatest lahendustest:

Oru Kooli 4 klassi video lahendus – https://www.facebook.com/mari.vahter/videos/10213132576295273/

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Meeli Rjabova, Sillamäe Eesti Põhikooli 5. klass: ” Kõigepealt lõikasime välja tegelaskujud, määrasime nende rollid selles olukorras. Seejärel tegime varjuteatrit, kasutasime väljalõigatud figuure ja projektoriga valgele tahvlile tekitatud jutumulle. Jutumullidesse kirjutasime fraasid, mis oleksid võinud olukorda muuta. Kõige lõpuks mängisime olukorra läbi rollimänguna. Jõudsime üheskoos positiivse lõpplahenduseni”

Made with Padlet

Tabivere Põhikool 7 klass

Haapsalu Linna Algkooli 3 a tegi vahva video lahenduse!

Peetri Lasteaed Põhikool 7c

Peetri Lasteaed-Põhikooli 7c klassi video lahendus

teine https://www.facebook.com/100002567055810/videos/1311421822286707/

Audentese Erakool 5a Audentese Erakool_5a

Audentese Erakooli 5a klass

Iisaku Gümnaasium 6 klass

Iisaku Gümnaasiumi 6 klass

JWG 6a

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 6a klass

Jõhvi Põhikool 2a klass

Jõhvi Põhikool 2a klass

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 6a klass

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 6a klass

Lasnamäe Gümnaasium 7a

Lasnamäe Gümnaasium 7 a klass

Roosna Alliku Põhikool 4kl

Roosna Alliku Põhikool 4 klass

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Tallinna 21.kool 5c

Tallinna 21. Kooli 5c klass

Ja lõpetuseks üks inimkoomiks videona:

Posted in #klassiväljakutse 2017

1.päeva põnevamad tulemused

Esimesel päeval palusime klassidel kaardistada hetke olukorda nende klassis ja koolis. Oli palju erinevaid tulemusi. Oli klasse, kus pea üldse ei oldud kokkupuudutud kiusamisega. Samas oli kahjuks klasse, kus väga paljud on pealt näinud kiusamist või lausa ise seda teinud. See andis hea võimaluse omavahel selgeks rääkida, mis on kiusamine. Millised teguviisid võivad olla kellegi jaoks naljad, aga teise jaoks kiusamine.

Paneme valiku 1.päeval saabunud töödest:

Valga Põhikooli 3d klassi Video ülevaade

Luunja Keskkool 3b

Maarja Kass: “Luunja Keskkooli 3. B klass arutles kiusamise teemal, täitsime töölehti ja matemaatika tunnis koostasime ühiselt ka tulemuste põhjal tulpdiagrammid. Lastel oli väga põnev ja lubati end muuta ja silmad lahti ringi liikuda.”

Valga Priimetsa Kool 4b

Valga Priimetsa Kool 4b klass

Türi Põhikool 9a

Türi Põhikool 9a klass

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 3

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 3 klass

Peetri Lasteaed Põhikool 3d

Peetri Lasteaed-Põhikool 3d klass

Oru Kool 4kl

Oru Kool 4 klass

Loo Keskkool 2a

Loo Keskkool 2a klass

Lagedi Kool 6kl

Lagedi Kool 6 klass

Kiviõli Vene Kool, 8bkl

Kiviõli Vene Kool 8b klass

Kiili Gümnaasium 3a

Kiili Gümnaasium 3a klass

Keila Ühisgümnaasium 4kl

Keila Ühisgümnaasium 4 klass

August Kitzbergi nim Gümnaasium 2b

August Kitzbergi nim Gümnaasium 2b klass

Posted in #klassiväljakutse 2017