#klassiväljakutse 2017

Käesoleval õppeaastal on Hiiumaa koolirahu saar. 1.septembril kuulutati pidulikult välja koolirahu (vaata pilte) ning Ave Alavainu luuletas tabavalt:Koolirahu-pisike-logo

Siin hapras ilmas

miski pole püsiv:

vaid aastakaupa

koolirahu püsib.

Kui teeks nüüd nii,

et iseenda sees

saaks kuulutatud

igaveseks see?

 

Et kevadväsimus peale ei kipuks ning koolirõõmu jätkuks ka viimasteks õppeaasta tundideks, siis oleme üle Eestimaa klassidele esitanud väljakutse. Väljakutse seisneb koolikiusamise vähendamises ja anname laste-noortele endile võimaluse midagi korda saata.

#Klassiväljakutsele 2017 ootame registreeruma 1.-12.klasse üle kogu Eestimaa. Facebooki üritus!
Väljakutse kestab 3.-7.aprillini 2017. Iga väljakutsepäeva eelõhtul (hiljemalt kell 17.00) saab klassijuhataja oma e-mailile väljakutse ülesande, mida koos klassiga saab lihtsalt oma koolis täita/lahendada. Terve nädala vältel tuleb kokku 5 ülesannet. Ülesanded on jõukohased igale vanusele ning on loovalt lahendatavad. Ülesande soorituse kohta tuleb mõne nutiseadmega teha foto- või videotõestus, mis seejärel saadetakse kas e-mailiga või laetakse sotsiaalmeediasse vastava ürituse (#klassiväljakutse2017) lehele.
Kõik klassid, kes sooritavad 5-st ülesandest vähemalt 4 ülesannet, pääsevad edasi auhinnavooru, kus loositakse välja peaauhind seikluspargi külastus. Noortekogu ANKUR annab enda poolt välja eriauhinnad silmapaistvamatele klassidele.

Parimad klassid kuulutatakse välja 2.mail 2017 ning teavitatakse klassijuhatajaid.

Tänaseks päevaks, 24.märtsiks, ehk 7 päeva hiljem, kui kuulutasime väljakutse avatuks, on registreerunud juba 128 klassi koos 2339 õpilasega. Meie üllatuseks on huvi koolirahu konkurssi vastu ülimalt suur ja see teeb ainult rõõmu – koolikiusamine on oluline teema ja sellega tuleb tegeleda, sest me kõik saame midagi selle heaks ära teha, et koolipäev oleks KÕIGILE rõõmsam! Ka siin blogis hakkame igapäevaselt kajastama ülesandeid ja parimaid/huvitavamaid lahendusi, mis saabuvad üle Eesti.
Koolirahu konkurss 2017

 

Posted in HUPS

Kärdla noortemajas uus vabatahtlik

1.märtsil alustas oma vabatahtliku teenistust Prantsusmaalt pärit Quentin. Tänaseks on ta täpselt nädala jagu saanud tutvuda Eesti ja Hiiumaaga ning kohalike noortega Kärdlast.

Oma esimesed kogemused võtab ta kokku järgnevalt:

A frenchie in Hiiumaa

Well, I’m here since a week, and I think it’s time to talk about my first steps here in this beautiful island.
Let me introduce myself, I’m Quentin, I come from the city of Le Mans, near Paris in France. Before moving here, I used to study history in my local university.
I got my bachelor degree last year and I decided to continue this till the master degree. It was really difficult to kept my motivation intact, in those times of crisis, and troubles, finding a job in the culture domain is quite difficult back there, but i didn’t found something else, so I focused on what I used to do.
A month ago, a friend of mine told me about a project in a youth center in Estonia, on an island called Hiiumaa. He gave me different information and a link for an application.
In the beginning, I wasn’t expecting anything, I sent my CV and a motivation letter, the main reason why I did this was the fact that I always wanted to move on, see beyond my borders, leaving my comfort zone.
So I was taken for this project.

Just the time to gave back my flat, prepare some stuff and say goodbye to my friends and family and I was in Hiiumaa. A lot of changes in just a month.
I didn’t read a lot about Estonia or Hiiumaa island, because I wanted to discover this place and its population by myself, reading some information about it would have ruined my first experience.
First of all, I have to say that it’s not as cold as I expected even if i didn’t saw snow for like four years, I really enjoy the fresh air here.
I should point out that people are really kind with me and I’m thankful about this, I’m living at the moment in Harju, a quite place at Jaana’s house, a really friendly girl who accepted me here in her own home, she was my first Estonian contact here, and we are sharing a lot about our cultural differences or similarities, and that is really cool.
My first day at the youth center was really fine, Kaie, Kaira and Marys are also really friendly and I think we will have a great time working together this year. Beyond the cultural differences, the language barrier, I know that we share the same ideas about the value and benefits of social mutual aid.
What can I say about the kids ? I haven’t wait a long time to get along with them, I love children for one main reason : they are themselves, they don’t have to play a role or something like that to please you, they are innocents, like all kids around the world, that’s why I didn’t met new kids, I just met kids who don’t speak my mother tongue.
It couldn’t be better for a first week, and I hope this will continue like this fort the rest of my trip here.

Tere Hiiumaa and Tänan !

Quentin andis enne Prantsusmaalt lahkumist ka intervjuu, kel huvi prantsuse keele ja tõlkmise vastu, siis tema intervjuu on leitav SIIT.

Posted in HUPS

Tugila esimesed edusammud

Tugila esimesed edusammud

Aasta tagasi hakkas Hiiumaa Noorte Tugila pakkuma tuge noortele, kes ei õpi ega tööta – nüüd võib rääkida esimestest edusammudest.
Eestis on ligi 30 000 noort, kes ei õpi, osale koolitustel ega tööta. Lisaks töötukassale püüab riik selle probleemiga toime tulla programmi Noorte Tugila abiga.
Pärast noorsootöötaja poolset otsimist-kutsumist-veenmist jõudsid esimesed noored Tugilasse jaanuaris 2016. Aastaga on Hiiumaa Noorte Tugilast läbi käinud 21 noort.
Tugila noorsootöötaja Kaie Pranno rääkis, et noortega töötatakse individuaalselt. Esmalt arutatakse, koos, mis noort huvitab ja mida ta tahaks saavutada. Seejärel kaardistatakse, mis võimalusi tema jaoks leidub.
Valik on päris lai: näiteks võib noor minna kellegi töövarjuks, külastada ettevõtteid, osaleda vabatahtlikus teenistuses, koolitustel, minna uuesti haridust omandama või teha ka hoopis midagi muud.

“Iga noore puhul on valik alati erinev, sest iga noore lugu on erinev,” ütles Pranno.

Kui mõnes suuremas linnas leitakse paljud noored, keda programmi kaasata, n-ö tänavalt, siis Hiiumaal on olukord sellevõrra erinev, et siin tänavatel noori ei otsita. Pigem leitakse nad koostööpartnerite ja võrgustike kaudu. Väga palju kontakte tuleb ka sotsiaaltöötajatelt ja noore lähedastelt nagu emad-isad, sõbrad, naabrid.

Alustuseks kooli
Üks programmi kaasatuid, Malleriin Jesmin ütles, et Kaie Pranno võttis temaga ühendust Facebooki kaudu. Jesmin, kes polnud Noorte Tugilast varem midagi kuulnud, ütles, et see tundus huvitav ja ta tahtis teada, mida see endast kujutab.
Muuhulgas aitas Pranno tal leida tema huvidele vastavaid koolitusi ja kursusi. Praegu õpibki Jesmin Kuressaare ametikoolis kujundusgraafikat.
“Pranno soovitas ja tõesti see pakkus mulle huvi,” ütles Jesmin. “Eriala tundub põnev ja annab palju võimalusi töötada erinevates kohtades, kus on vaja kujundaja kätt.” Jesmin oletas, et ehk oleks ta selle sammu astunud millagi ka ise, kuid kindlasti mitte nii kiiresti kui nüüd, pärast suhtlemist Noorte Tugila nõustajaga.
Jesmini hinnangul on Noorte Tugila programm vajalik: “Kui inimene, kellega noor suhtleb, on tore, mõistev ja julgustav, siis tekib usaldus ja see aitab kindlasti noort edasi.

See aitab noortel leida uusi võimalusi, mille peale nad ise ei tule, aga annab ka enesekindlust, et astuda elus järgmine vajalik samm.”

Jesmin leiab, et n-ö kõrvale­jäänud noortele on vaja rohkem julgustust ja mõnele võib-olla isegi rohkem enese­kindlust. “Neil on vaja võimalust kogeda, kuidas on olla iseseisev ja millised võimalused noortel tegelikult on,” leiab ta.
Tema soovitus on, et Hiiumaal võiks korraldada ka rohkem ja mitmekesisemaid üritusi, kus noored omavahel suhelda saaks.

Posted in HUPS

Esimesed foorumteatri spetsialistid Hiiumaal

Noorte alkoholi- ja tubaka tarvitamise ennetamiseks ei tööta enam tavapärane loeng, mistõttu Hiiumaa Lastekaitse Ühing on läbi viimas projekti, mille käigus koolitatakse Hiiumaale esimesed foorumteatri spetsialistid.

Hiiumaa noortega töötavaid spetsialiste koondav võrgustik on juba eelmisest aastast võtnud enda fookusesse noorte alkoholi-, tubaka- ja sõltuvusainete tarbimise ennetamise. Üheks sündmuseks oli 27.jaanuaril toimunud seminar „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?”, kus kohtusid lapsevanemad, õpetajad ja spetsialistid. Seminaril Tervisearengu Instituudi vanemspetsialist Triin Sokk tõi välja, et noorte alkoholi- ja tubaka tarvitamise ennetamiseks lihtsad loengud enam ei toimi, need ei ole noorte jaoks atraktiivsed ega paku neile lahendusi, mistõttu on oluline kasutada interaktiivseid meetodeid.

Foorumteater on aktiivne osalusteater, mille kaudu saab õppida toimetulekut igapäeva elus tekkivate olukordadega. Foorumteatris kasutatakse osalejate endi kogemusi ja lugusid ning aitab leida konfliktsetele olukordadele lahendusi. Loovterapeut ja eripedagoog Svetlana Reinmets iseloomustab meetodit tabavalt: „Teater on võimalus minna oma mõttega kaasa, kehastudes kellekski, kes muidu olla ei saa või ei julge. Teater on lugude jutustamine koos pildiga ja kellele ei meeldiks jutustusi kuulata või vaadata. Teater lubab piiridest üle minna ja mängida seda, mis muidu ei ole sünnis või teiste poolt ei leia heakskiitu.”

Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös partneritega ja võrgustiku sisendiga on läbi viimas projekti „Turvaliselt läbi murdea”, mida rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Selle raames läbivad 2 spetsialisti foorumteatri süvakursuse, mis annab oskused ja teadmised antud meetodi kasutamiseks. Svetlana rõõmustab, et saab osaleda projektis spetsialistina: „Ma ei ole varem kokku puutunud foorumteatriga, küll aga teatriga. Teatris luuakse lugusid. Mulle meeldib, kui lugu saab rääkides ja mängides muuta. Mulle meeldivad õnneliku lõpuga lood, et hea võidab kurja, tarkus rumaluse ja et kõigil on võimalus. Lugu peab alati kuhugi jõudma. Seda kõike saab teatris teha.”

Mulle meeldivad õnneliku lõpuga lood, et hea võidab kurja, tarkus rumaluse ja et kõigil on võimalus.

Eesti üldine statistika näitab, et ligi 90% 15-aastastest noortest on juba tarvitanud alkoholi. See tähendab, et keskmises klassis, kus õpib 10 last, siis nendest 9 on juba vähemalt korra alkoholi tarvitanud. Seetõttu on oluline alustada ennetustööd juba varakult, et kujundada õigeid hoiakuid. Foorumteatri süvakursuse lõpetanud spetsialistid töötavad välja töötoa, mis täiendab 7.klassi inimeseõpetuse aine teemat „turvaliselt läbi murdeea”, mis toetab enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamist, iseenda käitumise ja valikute suunamist ning toimetulekut kiusamise ja vägivallaga. Noortenõustaja-psühholoog Iris Vahtra toob välja, et interaktiivsed meetodid toetavad noortega töötamist, kuna nende läbi on lihtsam tegeleda mitmetahuliste probleemidega nagu kiusamine, narkootilised ained ja õppimine.

Foorumteater on universaalne meetod, mis sobib kõikidele, kes töötavad inimestega. Samuti saab foorumteatrit kasutada ka erinevatel üritustel nagu seminarid, laagrid, teemapäevad jne.

Ühingu esinaine Merle Salusoo nendib, et loodav töötuba toetab ja täiendab juba maakonnas käimasolevaid ennetustegevusi ning on jätkusuutlik, kuna jõutakse iga aastaga enamate noorteni ja on kohaldatav vastavalt sihtgrupile.

HLÜ_logo_värvilineKYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

Posted in HUPS

Toredat sõbrapäeva!

Head noored ja sõbrad! Olgu teil imetore sõbrapäev!

hearts-37308_1280

“Puhh!” sosistas Notsu.
“Mis on?” küsis Puhh.
“Ei midagi” vastas Notsu ja võttis Puhhil käpast kinni, “lihtsalt kontrollisin, et oled olemas!”

Posted in HUPS

Teemapäev “Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?”

MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Kärdla Politseijaoskonna, Hiiumaa Rajaleidja Keskuse ja Hiiu Maavalitsusega on läbi viimas projekti „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“.

Selle raames korraldati 27.jaanuaril 2017 seminar lapsevanematele, õpetajatele ja noortega töötavatele spetsialistidele, mis sisaldas Politsei esindajate loenguid (Hiiumaa statistika, uued trendid noorte seas ja kuidas tunda ära psühhoaktiivset ainet tarvitanud noort), ettekandeid riigiasutuse esindaja(te)lt. Räägiti lahti hägused teemad nagu alkoholi või teiste ainete tervist kahjustav mõju. Ühtekokku osales seminaril 67 spetsialisti ja lapsevanemat!

Seminari lõpuks valmis kokkuvõttev video:

Projekti teine osa sisaldab teemapäeva, mis on mõeldud noortele ja toimub 8.märtsil 2017 Hiiumaa Gümnaasiumis. Teemapäeval toimuvad noortele loengud-arutelud ja luguteater, mille kaudu saavad noored kaasa mõelda erinevatele fookustele, mis on seotud sõltuvusainete, alkoholi ja tubakaga. Teemapäevale oodatakse ühtekokku 100 noort.

Teemapäeva plakat

Projekti toetavad:

HLÜ_logo_värvilineseminari toetajadlogo_valge_taustaga

Posted in Üritused

Noorte Tugila avardab võimalusi

Hiiumaa Noorte Tugila avati 01.11.2015 Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juurde. Noorte Tugila on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kes hetkel ei õpi ega tööta ning sooviksid saada tuge uue väljundi leidmiseks – tööelu alustamiseks/jätkamiseks, avastada end läbi vabatahtlikku tegevuse (EVT – Euroopa Vabatahtlik Teenistus) või jätkata haridusteed.

Kogu selle aja jooksul üle 20 noore osalenud Tugila programmis ning saanud tuge. Tihti ongi noored segaduses, mida edasi teha, kuidas leida endale eesmärgid ja kuidas nendeni jõuda.goalsSeega on tore, kui on olemas neutraalne noorsootöötaja, kes aitab leida uusi võimalusi. Nii sai ka üks Hiiumaa Tugila noor indu kirjutamiseks:

“Eelmine aasta sain kokku Kaie Prannoga, kes töötab Hiiumaa Noorte Tugilas. Rääkisime sellest, mis mulle teha meeldib. Üheks minu meelistegevuseks on kirjutamine. Kaie leidis ühe põneva kursuse Tuuru veebilehelt, mille nimeks oli ,,Loovkirjutamine”. Registeerisime mind sinna kursusele.
Kätte jõudiski kursuse päev olin väga põnevil, et mis see kursus endast küll kujutab.
Kursuse ajal tegime erinevaid harjutusi (nt. Vabakirjutamine kus kirjutad sellest mis pähe tuleb) ja need ei olnud üldse kerged. Sain aru, et kirjutamine ei ole nii lihtne kui arvasin. Mõistsin seda, et peas tekib see jutt kiiremini kui kirja jõuad panna.
Minu jaoks oli see kursus põnev ja palju ideid andev. Kindlasti soovitan ka teistele seda kursust.”

Seega, kui Sina noor, tunned, et vajaksid tuge ja nõu uute sihtide seadmisel, siis võta Noorte Tugila spetsialistiga ühendust – facebookis grupp Hiiumaa Noorte Tugila, või tel 56 288 687, kaie.pranno@hiiuvald.ee

Posted in Noorte Tugila

Uued raamatud noorsootöö keskuse raamatukogus

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse raamatukokku jõudis kolm uut raamatut, mis on mõeldud teismelistele ja lapsevanematele.

Richard Carlson “Ära muretse pisiasjade pärast, teismeline – lihtsad soovitused, kuidas murelikust ajast üle saada”

Ph.D. Richard Carlsoni raamatud sarjast “Ärge muretsege pisiasjade pärast” on muutunud väga edukateks bestselleriteks USA-s. Käesolevas raamatus annab ta juhiseid teismelistele, kuidas olla üle elu pisimuredest. Teismelised (ja nende vanemad) saavad teada, kuidas edukalt toime tulla koolitööde, eakaaslaste surve, kohtingute ja teiste võimalike peavalu tekitajatega.

Ära muretse pisiasjade pärast, teismeline tegeleb selliste probleemidega nagu:

 • Südamevalust ülesaamine
 • Elu kiirteelt kõrvale astumine
 • Mida teha siis, kui juuksed ei hoia
 • Vähem dramaatilisust
 • Ära oma sõpru täis ropsi
 • Ja paljude muude küsimustega

Wendy Darvill, Kelsey Powell “Puberteet sinu küsimustele”

download

Puberteediraamat annab lastele ja teismelistele täpset ja tänapäevast teavet nende endi, nende kehade ja suureks kasvamise kohta. Autorid räägivad lihtsas keeles muutustest, mis murdeeas toimuvad, seksist ja seksuaalsusest, tervisest ja enda eest hoolitsemisest, suhetest, rasedusest ja sünnitusest.
Sisaldab lihtsaid vastuseid kõikidele keerulistele küsimustele

 • Mis tunne kuupuhastuse ajal on? – tüdruk, 9 a.
 • Kuidas seemnerakke toodetakse? – poiss, 11 a.
 • Kas seks on valus? – tüdruk, 12 a.
 • Mis on märg unenägu? – poiss, 10 a.
 • Kuidas piim rinna sisse saab? – tüdruk, 11 a.
 • Kuidas tüdrukut välja kutsuda? – poiss, 11 a.

Laura Markham “Rahumeelne lapsevanem, rõõmsad lapsed – kuidas lõpetada laste peale karjumine ja luua nendega side”

See on täiesti uus lähenemisviis, mis puudutab vastutustundlike, võimekate ja rõõmsameelsete laste kasvatamist. Laura Markhami mõneti ebatavalisena tunduvad nõuanded aitavad vanematel paremini mõista oma emotsioone ja neid ühtlasi ka valitseda. Tänu sellele õnnestub neil seada lastele normaalsed piirid, tunda empaatiat ja väljenduda selgelt – ning tulemuseks on hästi kasvatatud lapsed. Raamatus on palju näiteid vanusegruppide kaupa alates imikueast kuni üheksanda eluaastani. Kui oled väsinud võimuvõitlusest, lapse jonnihoogudest ja sobiliku karistusviisi otsimisest, siis pole vaja kaugemalt otsida. Siit raamatust leiad väga praktilised juhendid, mille abil muuta oma kasvatusmeetodid positiivseks.

Posted in HUPS

Vabatahtlik töö kui elu muutev kogemus

IMG_20160530_1015013Hiiumaa Noorsootöö Keskus saatis hiljuti tagasi kodumaale, Venemaale oma teise Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) vabatahtliku, kelle teenistus lõppes peale 8 kuud Hiiumaal veedetud aega. Sellest, mida ta siin tegi, kuidas vabatahtlikuks saab ja miks peaks igaüks selle teenistuse läbima, räägib ta juba ise:

Tere! Minu nimi on Maria. Ma olin EVT vabatahtlik Eestis, kuid tulen Venemaalt, Siberist, täpsemalt Burjaatiast. Burjaatia on ilus paik, mis asub Mongoolia lähedal. Eestist asub Burjaatia rohkem kui 6000 km kaugusel. Kärdla on minu jaoks täiesti teistsugune võrreldes vene linnadega. Kui ma esimest korda linnas ringi jalutasin tundus mulle nagu ma oleksin filmis – ilusad väikesed majad, rohkelt rohelisi põõsaid, õunapuid ja lilli. Kõik oli nii armas ja hästi säilinud.

Võib-olla imestate, miks ma valisin oma EVT programmi läbimiseks just Eesti. Vastus on lihtne. Vabatahtlik töö on imehea võimalus maailma nägemiseks, võimalus elada teisel maal teisest kultuurist inimestega ning tutvuda teiste traditsioonidega. Minu jaoks on see justkui elamine teises maailmas. EVT vabatahtlikuna elamine annab võimaluse kohtuda erinevate inimestega, leida sõpru tervest Euroopast ja ka mujalt maailmast.

Igaühest võib saada vabatahtlik. Selles ei ole midagi keerulist. Sa pead lihtsalt aru saama, mida sulle meeldib teha ja kuidas sa tahad inimesi aidata. Seejärel on vaja leida vaid valdkond, kus seda teha saab. Võimalusi on mitmeid, näiteks töö lastega lasteaias või noortekeskuses, vanade inimeste aitamine, töö loomadega, majade restaureerimine jne. Siis kirjuta motivatsioonikiri ja cv ning saada need organisatsioonile, kus sa tahaksid töötada.

Mina töötasin Kärdla Noortemajas. Ma mängisin erinevaid mänge noortega ja suhtlesin nendega. Lisaks viisin läbi ka jaapani, inglise ja vene keele klubisid. Mulle meeldis seal töötada, sest mulle meeldivad noored. Nad on nii energilised, rõõmsad ja avatud kõigele uuele. Nendelt saab nii palju õppida ning nad aitavad endal alati positiivseks jääda.

Vabatahtlik töö aitab arendada sinu enda parimaid külgi. Sa saad õppida kuidas sulanduda teise kultuuri, kuidas suhelda igapäevaselt võõrkeeles, kasutada teist valuutat ja vastutada iseenda eelarve eest, kuidas kirjutada blogi, õppida iseennast tundma ning kogeda juhirolli. Mina kogesin seda kõike enda peal ja tunnen, et olen nüüd teine inimene.

Siiski, sa ei tohiks unustada, et tuleb ette ka võimalikke keerukusi. Minu arvates kõige raskem oli elada üksi tundmatus kohas, kus inimesed räägivad teist keelt. Seda ei tohiks muidugi karta, inimene on võimeline kõigega kohanema. Iseenda mugavustsoonist välja tulemine teeb vaid tugevamaks.

Soovitan kõigil noortel, kes soovivad vabatahtlikuks saada kindlasti see kadalipp läbida, sest see on elumuutev kogemus!

Maria on valmis saanud ka toreda videoga, mis võtab hästi kokku tema teenistuses oldud aja, tema isikliku arengu ning kasvamise EVT-s.

Hiiumaa Noorsootöö Keskus on kokku koordineerinud viit vabatahtlikku, neist kaks on olnud keskuse enda vabatahtlikud. Noorsootöö Keskuse kaudu on võimalik ka meie noortel minna välismaale vabatahtlikuks. EVT projekte toetab Erasmus + Euroopa Noored programm.

Posted in Rahvusvahelised projektid

Hiiumaa Noorte Nõustamiskabineti vastuvõtud aprillis

Esmaspäeviti kell 14.30 – 17.00 (Uus 4/5, esimesel korrusel)
Vastuvõtuks palume ennast eelnevalt registreerida hiiumaa@amor.ee

4. aprill SIIRI RÜÜTELMAA (noortenõustaja – ämmaemand)
11. aprill ENA VOLMER (noortenõustaja – naistearst)
18. aprill IRIS VAHTRA (noortenõustaja – psühholoog)
25. aprill IRIS VAHTRA (noortenõustaja – psühholoog)

Pöörduda saavad nii neiud kui noormehed vanuses kuni 24 eluaastat. Tulla võib üksi või koos kaaslasega. Teenused on TASUTA

Mida noortekabinetis tehakse?
1) Nõustamine tervise ja suhete teemal (nt murdeealise suhted eakaaslaste ja vanematega, enda keha eest hoolitsemine, toimetulek vistrikutega, menstruatsiooniga seotud küsimused, seksuaalvahekord, kaitse soovimatu raseduse ja suguhaiguste eest, abi seksuaalvägivalla korral)
2) Meditsiinilised läbivaatused koos vajalike analüüside ja nõustamisega (nt suguteede põletike tuvastamine ja ravi, suguhaiguste testimine ja ravi, sobivate rasestumsivastaste vahendite valik ja retseptide kirjutamine, raseduse kindlaks määramine)
3) Infovoldikud ja kirjandust seksuaaltervise ja – suhete teemadel, tasuta kondoomid

Vastavalt eelnevale kokkuleppele viivad noortenõustajad läbi ka vestlusringe noortele nii noortekabinetis kohapeal kui koolides.

Posted in Nõustamiskabineti vastuvõtuajad