Month: september 2014

IDEEKONKURSS

Ootame ideekavandeid, milline võiks välja näha Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS uus koduleht ja ettepanekuid, millised uued osad võiks HUPSi kodulehel olla. Ainult ettepanekute esitamist ei premeerita. Kodulehe kujundamisel tuleb järgida HUPSi Stiili-raamatu reegleid, vt http://www.hups.ee/index.php/et/dokumendid Kavandeid ootame paberil või

VABA TARKVARA TEABEPÄEV

26. septembril 2014 toimus Rahvusraamatukogus Vaba Tarkvara Päev. Teabepäeva korraldas Avatud Lähtekoodiga ja Vaba Tarkvara Liit, vt http://alvatal.ee/ .Selle läbiviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond EL struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, päeva aitas läbi viia BCS Koolitus.  Ettekannetega esinesid asjatundjad Eesti ülikoolidest

Hiiumaa Noorte Nõustamiskabineti vastuvõtud oktoobris

Esmaspäeviti kell 14.30 – 17.00 (HUPSi esimesel korrusel) Vastuvõtuks palume ennast eelnevalt registreerida hiiumaa@amor.ee oktoober IRIS VAHTRA (noortenõustaja – psühholoog) oktoober RIINA TAMM (noortenõustaja – ämmaemand) oktoober ENA VOLMER (noortenõustaja – naistearst) oktoober SIIRI RÜÜTELMAA (noortenõustaja – ämmaemand) Pöörduda saavad

Inimõigusharidus noortele

19. septembril 2014 viis Inimõiguste Instituut Tallinnas läbi koolituse `Käsiraamat KOMPASS kui vahend inimõigushariduse andmiseks noortele`. Koolitusel osalesid noorsootöötajad ja õpetajad üle Eesti. Hiidlastest osales Jana Kase, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS noorsootöö koordinaator. Osalejad soovisid saada täpsemalt teada, mis

Kohtumine SA-ga Õpilasmalev

2. septembril 2014 toimus Tallinnas SA Õpilasmalev ja Hiiumaa noorsootöö edendajate kohtumine, teemaks õpilasmalev. Hiidlastel on huvi tõmmata käima ülehiiumaaline õpilasmalev. Selleks, et jätkata traditsiooni – esimene õpilasmalev tegutses 1966. aastal just Hiiumaal http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_%C3%95pilasmalev; et anda noortele rohkem võimalusi, esimesed

Noortespetside kohtumine – kovisioon

Kolmapäeval, 17. septembril, toimus igakuine Hiiumaa noortespetside kohtumine. Sel korral oli võõrustajaks noorteinstruktor Ulvi – kohtumine toimus Kaitseliidus. Esimest korda prooviti kohtumisel keskenduda ühele varasemalt kokku lepitud teemale ning käsitleda seda kovisiooni vormis (võrdsete toetus või ka koosõppimine). Kovisiooni juures

Kes me oleme?

Uuel kooliaastal alustab ka HUPS „kooliteed“. Seitsmendal tegutsemisaastal on keskusel kaks suuremat eesmärki. Esiteks aidata kaasa noorsootöö valdkonna arengule, hoida töös Hiiumaa noorsootöötajate võrgustikku ning korraldada maakondlikke tegevusi (nt noorteinfo vahendamine, rahvusvahelised projektid, õpilasmalevad, noorte infomess, erinoorsootöö, noorte osalusprojektid, noorte nõustamine ja

Top