Noored: “Noortevahetused on võimsad!”

Tekst ilmus toimetatud kujul Hiiu Lehes 21. novembril 2017.

Kaheksale Hiiumaa noorele avanes võimalus lõunanaabrite juures mugavustsoonist välja astuda

25. oktoobrist 4. novembrini toimus Lätis, Livani linnas, noortevahetus “Do and Teach What You Know II”. Noortevahetust korraldas Läti noorsootööorganisatsioon Dari Vari Erasmus+ programm rahastuse toel. Projektis osalesid eesti, läti, leedu ja poola noored – ühtekokku 32 noort ja 8 noortejuhti 4 eri riigist.  Hiiumaa noored viis noortevahetusele Hiiumaa Noorsootöö Keskus.

Kümne päeva jooksul said osalejad põnevaid kogemusi erinevate tegevuste kaudu: arutelud kohalike poliitikutega, tutvumine Livani piirkonna tähtsamate paikadega, talendishow, ühine kultuuripäev, filmi- ja mänguõhtud, vanadekodu ja erivajadustega noortele mõeldud kooli külastamine, küpsetamine kohalikus koolis, spordipäev, vaba päev Riias ning lõpetuseks uute projektiideede välja töötamine tulevikuks.

PILT3

Hiiumaa noored pidasid kõige väärtuslikumaks teiste riikide osalejatega koos veedetud aega: olgu selle vormiks ühised grupitööd, vaba aeg, kultuuripäev või filmi- ja mänguõhtud. Lisaks jäid noorte sõnul eriti positiivselt  meelde vanadekodu külastamine ja talendishow.  Johanna Aaslepp muljetas: “Vanadekodu jäi meelde, sest mulle meeldis vanade inimestega koos olla ja mängida. Sain aru, kuidas nendega suhtlema peab”.

Külaskäik eakate hooldekodusse. Hiidlastest pildil Johanna Aaslepp ja Mattias Kruus. (Erakogu)

Külaskäik eakate hooldekodusse. Hiidlastest pildil Johanna Aaslepp ja Mattias Kruus. (Erakogu)

Talendishow, mis ühelt poolt pakkus ülevaid ja positiivseid elamusi, oli teisalt kogemus, mis nõudis igalt osalejalt oma tavapärase mugavusläve ületamist. Kuigi sündmus ise kestis ligikaudu paar tundi, käis põhjalik ettevalmistus showks kõigil eelnevatel päevadel: noored harjutasid, küsisid nõuandeid nii noortejuhtidelt kui teineteiselt ja otsisid sobivaid vahendeid tegevuste läbiviimiseks. Võib julgelt väita, et iga noor andis endast parima ja pani esituse sisse oma südame.  Hiiumaal elav Tai vahetusõpilane Pimrawee kommenteeris: “Talendishow oli minu jaoks kõige keerulisem, sest mul pidi laval olemiseks olema palju kindlust ja see oli väga keeruline.” Noorte tegevusi kõrvalt jälgides tekitas kõige rohkem imestust see, kui tugevalt üksteist toetati: head sõnad, valjud aplausid ja tulede meri, mis talendishow etteasteid saatis, lõi ühtekuuluvustunde, mis liitis kõik projekti osalejad justkui üheks pereks.

Kõik noortevahetuse osalejad. (Erakogu)

Kõik noortevahetuse osalejad. (Erakogu)

Noortevahetus=õppimine

Noortevahetuse käigus kogusid noored uusi teadmisi nii eri kultuuride, iseenda kui ka laiemalt elamise kohta. Joel Hiis kirjeldas noortevahetuse õpikogemust: “Seal õpib reaalset elu erinevates kultuurides ning üldist elutunnetust – rahaga toime tulemine, võõras keskkonnas elamine jne”.

Kõik tegevused olid üles ehitatud nii, et gruppides töötaksid koos erinevate riikide noored, mis omakorda tähendas, et suhtlus toimus inglise keeles. Maitis Roosimaa: “Minu jaoks oli raske rääkida inglise keeles, aga samas oli see tore. Mulle meeldisid olukorrad, kus sain kellegagi võõrkeeles rääkida.” Elo Koidu täiendas mõtteid keeleõppe osas: “Koolis saab algse põhja, noortevahetusel saab end ikka päriselt proovile panna.”

Lisaks keeleoskuse arendamisele andis noortevahetus osalejatele võimaluse näidata initsiatiivikust, harjutada avalikku esinemist, kasvatada koostööoskust ning teineteisega arvestamist. Mark Rako tõdes pärast noortevahetust: “Ma õppisin, et alati saab koos paremini hakkama ja keel ei ole kunagi takistus.” Mark tõi veel välja: “Noortevahetusel saab ka enda kohta uut teada.” Rahvusvahelisel kohtumisel satub noor olukorda, kus ta ei tunne inimesi, kellega 10 päeva ühe katuse all elab ja koos töötab. Võib juhtuda, et ta peab võtma tavapärasest täiesti erineva rolli: kes koduses keskkonnas on harjunud olema liider, leiab rahvusvahelises seltskonnas end võib-olla hoopis vaikse järgijana, ja vastupidi. Läbi intensiivse suhtluse avastab noor uut oma olemuse kohta – millised olukorrad on talle lihtsad, millised keerukamad, millistes situatsioonides tekib ebamugavus ja hirm, millal on ta võimeline teistele toeks olema.

Suhtlemine ja kogemuste jagamine eri riikide osalejatega kingib noorele võimaluse oma kodukohta distantsilt silmitseda. Pärast pikka arutelupäeva nelja riigi noorsootöö võimaluste üle koos kohalike poliitikutega tõdesid nii mõnedki noored, et nad on väga rahul sellega, mida Hiiumaal neile täna pakkuda on. See ei tähenda, et arenguruumi pole, aga pärast erinevate kogemuste võrdlemist tõdesid noored, et meil on juba praegu palju sellist, mida väärtustada.

Noortevahetus kui kogemus, mida tasub sõbrale soovitada

Arutledes selle üle, kas rahvusvaheline noortekohtumine on miski, mida oma sõbrale soovitada, kõlas vastuseks ühine ja vali “JAH!”.

Miks peaks iga noor vähemalt ühel noortevahetusel osalema? Kõik Hiiumaa noored ütlesid justkui ühest suust, et noortevahetuselt saab uusi sõpru ja põnevaid kogemusi. Laura Salusoo lisas: “See harib ja on kasulik.” Pimrawee kirjeldas enda tundeid: “Noortevahetuselt saad endale erinevatest riikidest uued sõbrad, kes on justkui sinu teine pere.” Maitis täiendas: “Noortevahetusel hakkad väärtustama neid asju, mis sul olemas on.” Ka Joel jagas sooje sõnu: “Noortevahetusel saab palju uusi häid, ja väga häid, tutvusi. Seal õpib eluks ja seal on äärmiselt tore. Kui vähegi võimalik, sooviksin ikka ja jälle sellistest projektidest osa võtta. Need on võimsad!”

Talendishow II koht ja publiku lemmiku tiitel läks Eesti-Leedu ühisesitusele. Pildil Maitis Roosimaa. (Erakogu)

Talendishow II koht ja publiku lemmiku tiitel läks Eesti-Leedu ühisesitusele. Pildil Maitis Roosimaa. (Erakogu)

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse poolt projektis kaasas olnud juhendajad Merle Salusoo ja Liisa Otsak tänavad noori, kes esindasid Lätis nii Hiiumaad kui kogu Eestit väga kõrgel tasemel ning panustasid kõikidesse tegevustesse parimal võimalikul moel. Aitäh, Johanna Aaslepp, Elo Koidu, Laura Salusoo, Pimrawee Yanyongweroj, Maitis Roosimaa, Mattias Kruus, Joel Hiis ja Mark Rako!