4.päeva kirkamad tegevused koolides

Peale eilset ülesannet võime küll julgelt öelda, et kõik osalejad on muutnud kümnete tuhandete õpilaste koolipäeva rõõmsamaks! Enamus koole püüdsid ikka maksimumi ja proovisid terve oma kooli õpilaste päeva tuua vaheldust, rõõmu, häid sõnumeid, kallistusi, sportimist ja uusi teadmisi. Väga paljud hoolitsesid selle eest, et koolipere saaks häid sõnumeid, mis toovad naeratuse näole. Mõni kool, kus oli mitu #klassiväljakutsega liitunud klassi, ühendasid oma jõu ja tegid üheskoos terve kooli päeva erilisemaks (näiteks Tori Põhikool ja Oru Kool).

Silma jäid muidugi erilisemad aktsioonid, mis annavad edaspidiseks ideid:

Jenka ühistantsimine – Avinurme Gümnaasiumis

Terve kooliga südame moodustamine – Käina Koolis

Käina kool 9.kl

Õpetliku sisuga video tegemine koolile – Luunja Keskkool

Suuremate klasside õpilased õpetavad väiksematele, kuidas vahetundi sisustada – Tallinna 32. Keskkool

Pulgakommide jagamine – Lauka Põhikoolis

“Ei kiusamisele” sõnumi meeldetuletus koolikaaslastele – Tallinna Arte Gümnaasium

Tallinna Arte Gümnaasium 4d

flashmob – üllatus kõikidele koolikaaslastele – Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium

Ühine tantsimine terve kooliga – Kuressaare Vanalinna Kool

Terve kooli kaasamine kiusamise välja viskamiseks (väga uuenduslik!) – Uulu Põhikool

fotonurga loomine ja kiusamise-teemaline nutiviktoriin Kahootis – Pärnu Rääma Põhikool

Orienteerumise vahetund – Tallinna Nõmme Gümnaasium

Rõõmupeegel (päeva PARIM IDEE!) – Türi Põhikool

Türi Põhikool 7c

 

#klassiväljakutsega liitunud koolid üle Eesti!

liitunud_koolid

#klassiväljakutse 2017 5.päev

Kätte on jõudnud väljakutse viimane päev koos ülesandega. On olnud ääretult positiivne nädal ja tunneme siin Hiiumaal, kuidas terve Eesti on sel nädalal muutunud rõõmsamaks ja koolikiusamist on kohe kindlasti vähem! Viimasel päeval võtame nädala kokku ja teeme oma koolis ettepaneku, midagi reaalselt ära teha!

Statistika

Tervise Arengu Instituudi uuringu “Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine” (2013/2014 aasta uuringu raport, lk 23-25) põhjal, kus kirjeldatakse 11-15-aastaseid noori.

Neli õpilast kümnest on koolis viimastel kuudel kogenud kiusamist. Koolikiusamise kogemine väheneb vanusega: 11-aastaselt on vähemalt 2–3 korda kuus koolikiusamist kogenud ligikaudu iga neljas, 15-aastaselt iga kümnes õpilane.
Kiusamist kaasõpilaste poolt on vähemalt ühe korra viimasel paaril kuul kogenud 38% 11–15-aastastest õpilastest. Koolikiusamise esinemine väheneb oluliselt vanuse kasvades nii poistel kui tüdrukutel. Kui 11-aastaselt on 2–3 korral kuu jooksul kiusamist kogenud 24%, siis 15-aastaselt 9% vastanutest. Vaadeldes tulemusi sugude lõikes ilmneb, et vaid 13-aastaste vanuserühmas on kiusatuid poiste hulgas enam.
Kaasõpilasi vähemalt korra kiusanud on 46% poistest ja 25% tüdrukutest. Poistest 15% ja tüdrukutest 6% väitsid, et nad on seda teinud vähemalt 2–3 korda kuus. Vanuse kasvades suureneb nende õpilaste osakaal, kes ei ole teisi ise kiusanud.
Ise teisi kaasõpilasi kiusanud õpilaste osakaal on alates 2006. aastast vähenenud 20%-lt 10%-le.

polenali

Lahendused kiusamise vähendamiseks

Eestis on loodud palju erinevaid materjale, mis aitavad koolis tegeleda kiusamisega. Niisamuti on erinevaid metoodikaid, mida saab koolikeskkonnas kasutada.

Kiusamisvaba kool KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm: 90% kõikidest üldhariduskoolidest on registreerunud KiVa programmi rakendavateks koolideks.Kiusamisest vabaks! logo

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ – Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika on suunatud valdavalt kiusamise ennetamisele ja eesmärgiks on lastegruppides positiivsete käitumismustrite loomine ja hoidmine.

TOREkad – MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Laste ombudsman – Kiusatava õiguste eest seismisel ja kiusamise vähendamisel on palju kaugeleulatuvam mõju kui konkreetse lapse kaitsmine või koolis sõbraliku õhkkonna loomine. Seistes kiusatavate eest ja aidates kiusajatel kiusamist lõpetada, kaitseme vägivallavaba, sallivusel ja üksteise austamisel põhinevat ühiskonda.

Rääkige kaasa

Noorte osalus on noorte kaasarääkimine neid puudutavates otsustes, ükskõik kas kodus, koolis, kodulinnas või -vallas, maakonnas ning ka kogu Eestis. Aktiivse osaluse puhul teevad noored ise otsuseid ja pakuvad lahendusi.

Tihti ei tunne noored oma koolis toimuvate sündmuste ja hoiakutega (nt kiusamise vastane programm) seotust ning üheks põhjuseks ongi, et tegevusi planeerivad täiskasvanud, mitte noored ise. Seetõttu ongi noorte kaasamine hea nende oskuste ja arengute toetamiseks. Noored ja lapsed ise on ressurss, mida on võimalik kasutada paljude tegevuste väljatöötamisel ja elluviimisel.

Eesti pürgib lõimitud noortepoliitika poole, kus noori puudutavaid otsuseid tehakse eri valdkondades läbi tervikliku lähenemise, lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustes ning noori kaasates. Peamised noortepoliitika toimealad ehk valdkonnad, kus te­hakse noortele suunatud ja noorte elu puudutavaid otsuseid, on noorsootöö, haridus, tööhõive, tervis, kultuur, sotsiaalpoliitika, keskkond, riigikaitse, perepoliitika jt. Eesti Noorteühenduste Liit soovib, et Eesti noortepoliitika tulemuseks on Eesti noorte kõrge elukvaliteet ja hea läbilöögivõime. Noori puudutavate otsuste tegemisel arvestataks noorte ning noorteühenduste huvidega. Oluline on, et noori kaastaks noori puudutavate otsuste tegemisse.

Tänane ülesanne:

Vaadake tänast videot – https://youtu.be/PV3WKuIgTgs

1. Vormistage ühiselt leida ettepanek kooli juhtkonnale, mis aitaks kaasa kiusamise vähenemisel Teie koolis.

2. Esitage see juhtkonnale ja tehke sellest pilt.

3. Laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Kommenteerige, mis on teie ettepaneku sisu! Hiljemalt laupäeva, 08.04 hommikuks kell 9.00.NB! Pildi/video juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

4. Istuge klassiga võimalusel ringis ja tunnustage ennast. Selleks ütleb iga üks oma paremal käel olevale inimesele midagi positiivset või toredat. Võib vabalt kiita selle nädala eest! Olete teinud palju tööd suure südame ja innuga!

Lisaks (ei ole kohustuslik): Saate osaleda #noorednähtaval fotokonkursil – tutvuge kampaaniaga siin.

Tänase päeva eriauhinna paneb välja MTÜ Hiiumaa Noortekogu ANKUR

ankur Hiiumaa noortekogu on 27. detsembril 2008 aastal asustatud maakondlik osaluskogu, mis kaasab maakonna noori ühte ühendusse. Räägime kaasa maakondlikul tasandil noori puudutavates küsimustes

Mida oleme korraldanud?

 • Varivalimised

 • Noortenädal

 • Tenfold Rabbit kontsert

 • Suur Suvealguspidu

 • Osaluskohvik

 • Tohvri vanadekodu külastus

 • Bussiliikluse parandamise ettepanekud ja nende edastamine

 • Liiklusohtlike kohtade kaardistamine ja probleemidele lahendusettepanekute andmine

Ja paljugi veel…

Organisatsiooni kuulub 40 liiget (osa, kes on üle 26a vanad on toetajaliikmed)

Noored Valimisvalvurid

3.päeva esitused “Koolirõõmust”

Kolmanda päeva ülesandeks oli ühine luuletamine koolirõõmust. Oluline roll oli meeskonnatööl ja lavastamisel. Seekord näitame blogis eelkõige e-maili teel saabunud parimaid näiteid. Sotsiaalmeediasse laaditud videoid saate vaadata SIIT – https://www.facebook.com/events/436069780067610/

Ära unusta volume-nupp põhja keerata, sest videod annavad hea päeva alguse!

Tallinna Õisamäe Gümnaasium 9c klass

Loo Keskkool 5a klass

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 1c klass

Kiviõli Vene Kool 3b klass

Kiviõli 1.Keskkool 7 klass

Pae Gümnaasiumi 3a klass

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 5b klass

#klassiväljakutse 4.päev

Täna käärime käised üles ja teeme midagi käega katsutavat oma koolikeskkonnas – “Teeme koos”

Õpetades lapsi olema sallivad, õpetame neid ka ohjama oma tundeid. Tolerantsuse arendamiseks sobivad käitumisvõimalused nii mänguväljakul kui ka õppetunnis.

Sallivus

Sallivus tähendab, et teistesse suhtutakse lugupidavalt, hoolimata välimusest ja usulistest veendumustest. See ei tähenda, et pead kõikidega nõustuma, vaid hoopis tunnustama inimeste õigust oma arvamusele. Maailm oleks väga igav, kui kõik mõtleksid ühtemoodi!

Hea koostöö alus

 • Kõigi rühma liikmete arvamused kuulatakse ära ja võetakse teatavaks, üksteise erinevusi tunnustatakse ja väärtustatakse.

 • Rühmas kujuneb välja selge tööjaotus, mis vastab liikmete võimetele ja oskustele

 • Probleemidele otsitakse mitmeid, ka teistele rühma liikmetele sobivaid lahendusi

 • Suheldakse avatult ja pingevabalt

 • Vaidlused tekkivad mitte isiklike vastuolude ja emotsionaalse pinge tõttu vaid pigem arvamuste lahknemise tõttu sellest, kuidas kokkulepitud tulemuseni jõuda

 • Kriitika on suunatud lahendustele, puuduvad emotsionaalsed hinnangud. Kriitika kuulatakse ära ning korrigeeritakse tegevust.

 • Vastutus võetakse nii enda kui ka grupi tulemuste eest: Iga grupiliige leiab endale jõukohase ülesande ja võtab vastutuse selle ära tegemise eest. Oluline on anda enda panus terve rühma nimel.

 • Rühma liikmed märkavad tunnustavad teiste liikmete jõupingutusi ja panust. Üksteist matkitakse ja jäljendatakse, õpitakse üksteiselt ja julgetakse küsida abi.

Tänane ülesanne:

Esmalt vaadake videot – http://www.kardla.edu.ee/uudised/757-klassivaljakutse

1. Tänane ülesanne on eriti loov ja annab tervele klassile vabad käed. Täna saate midagi head ära teha terve kooli heaks ehk korraldage koolimajas aktsioon, tegevus või kujundage koolikeskkonda, mis muudab iga õpilase päeva rõõmsamaks.

2. Enne rääkige oma klassis läbi, kuidas teie meeskond ehk klass koos töötab ja kuidas jaotate ülesanded nii, et terve klass on kaasatud.

3. Tehke oma tegevusest pilt või video (max pikkus 2 min).

4. Laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Hiljemalt reede, 07.04 hommikuks kell 9.00.NB! Pildi/video juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

Tänase päeva eriauhinna paneb välja AHHAA Teaduskeskus:

AHHAA_logo_EST_ristkylik

AHHAA on teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui kolm miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on “käed-külge”-näitused, kuid tegutseda saab ka planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele pakutakse mitmesuguseid õppeprogramme. AHHAA-sse on oodatud igas vanuses

2.päeva huvitavamad lahendused

Teise päeva teemaks oli koomiksil kujutatud kiusamisolukorra lahendamine – “mida teha?”

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse psühholoog-noortenõustaja vaatles ja kontrollis 2.päeva tulemusi ja kokkuvõtvalt oli ta ääretult üllatunud: “Muidugi on raske võrrelda 12. ja 1. klassi tulemeid. Peetri kooli 7C vääriks äramärkimist, kellel tehtud nii multikas, rollimängu video, skeem. Eks oli näha ka seda, kui palju olid õpetajad teemale aega pühendanud – kes kasutanud arutelusid gruppides, kes maailmakohvikut, kes võtsid aega tegelaskujude joonistamiseks, kes (varju)teatriks ja rollimängudeks. Lahendusi oli pakutud seinast seina ning huvitav oli lugeda, kes pööras tähelepanu detailidele (näiteks, mida saab/võiks teha telefoniga) või oli omistanud kindla nägemuse, et kiusatav oli uus õpilane. Koomikseid oli täiendatud ja ümber joonistatud, neile oli joonistatud järgesid. Suurepärane oli lugeda, kui olid tehtud konkreetsed järeldused (näiteks “Kiusamine puudutab kõiki, kes on sellest teadlikud”, Lüllemäe põhikooli 3. klass).”

Kõige põhjalikumalt oli eilse ülesande lahendanud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 11.klass

Paneme valiku huvitavamatest lahendustest:

Oru Kooli 4 klassi video lahendus – https://www.facebook.com/mari.vahter/videos/10213132576295273/

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Meeli Rjabova, Sillamäe Eesti Põhikooli 5. klass: ” Kõigepealt lõikasime välja tegelaskujud, määrasime nende rollid selles olukorras. Seejärel tegime varjuteatrit, kasutasime väljalõigatud figuure ja projektoriga valgele tahvlile tekitatud jutumulle. Jutumullidesse kirjutasime fraasid, mis oleksid võinud olukorda muuta. Kõige lõpuks mängisime olukorra läbi rollimänguna. Jõudsime üheskoos positiivse lõpplahenduseni”

Made with Padlet

Tabivere Põhikool 7 klass

Haapsalu Linna Algkooli 3 a tegi vahva video lahenduse!

Peetri Lasteaed Põhikool 7c

Peetri Lasteaed-Põhikooli 7c klassi video lahendus

teine https://www.facebook.com/100002567055810/videos/1311421822286707/

Audentese Erakool 5a Audentese Erakool_5a

Audentese Erakooli 5a klass

Iisaku Gümnaasium 6 klass

Iisaku Gümnaasiumi 6 klass

JWG 6a

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 6a klass

Jõhvi Põhikool 2a klass

Jõhvi Põhikool 2a klass

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 6a klass

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 6a klass

Lasnamäe Gümnaasium 7a

Lasnamäe Gümnaasium 7 a klass

Roosna Alliku Põhikool 4kl

Roosna Alliku Põhikool 4 klass

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Sillamäe Eesti Põhikool 5 klass

Tallinna 21.kool 5c

Tallinna 21. Kooli 5c klass

Ja lõpetuseks üks inimkoomiks videona:

1.päeva põnevamad tulemused

Esimesel päeval palusime klassidel kaardistada hetke olukorda nende klassis ja koolis. Oli palju erinevaid tulemusi. Oli klasse, kus pea üldse ei oldud kokkupuudutud kiusamisega. Samas oli kahjuks klasse, kus väga paljud on pealt näinud kiusamist või lausa ise seda teinud. See andis hea võimaluse omavahel selgeks rääkida, mis on kiusamine. Millised teguviisid võivad olla kellegi jaoks naljad, aga teise jaoks kiusamine.

Paneme valiku 1.päeval saabunud töödest:

Valga Põhikooli 3d klassi Video ülevaade

Luunja Keskkool 3b

Maarja Kass: “Luunja Keskkooli 3. B klass arutles kiusamise teemal, täitsime töölehti ja matemaatika tunnis koostasime ühiselt ka tulemuste põhjal tulpdiagrammid. Lastel oli väga põnev ja lubati end muuta ja silmad lahti ringi liikuda.”

Valga Priimetsa Kool 4b

Valga Priimetsa Kool 4b klass

Türi Põhikool 9a

Türi Põhikool 9a klass

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 3

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 3 klass

Peetri Lasteaed Põhikool 3d

Peetri Lasteaed-Põhikool 3d klass

Oru Kool 4kl

Oru Kool 4 klass

Loo Keskkool 2a

Loo Keskkool 2a klass

Lagedi Kool 6kl

Lagedi Kool 6 klass

Kiviõli Vene Kool, 8bkl

Kiviõli Vene Kool 8b klass

Kiili Gümnaasium 3a

Kiili Gümnaasium 3a klass

Keila Ühisgümnaasium 4kl

Keila Ühisgümnaasium 4 klass

August Kitzbergi nim Gümnaasium 2b

August Kitzbergi nim Gümnaasium 2b klass

#klassiväljakutse 3.päev

Juhhei! Tänasega saab üle poole ülesannetest tehtud ja ausalt, me oleme terve oma meeskonnaga üllatunud ja hämmingus. Me pole veel loovate ülesannete juurde jõudnudki, kui juba on suurepärased õpetajad toetanud lapsi olema julged, loovad ja lahendusi otsivad. Usume, et sellised õpetajad väärivad suurt kiitust ja rõõm on tõdeda, et meie Eestimaal on nii vahvaid klassijuhatajaid, kes on valmis lastega väljakutses osalema!

Meie kolmas päev keskendub koolirõõmule, sest rõõmsas koolis ei ole kiusamist!

Kooliväline tegevus

Igapäevases õppeprotsessis võivad jääda varjatuks laste erilisemad oskused, õppevälised teadmised ja hobid. Klassivälised tegevused, näiteks klassiõhtud, ühised väljasõidud ja koosviibimised, aga annavad võimaluse sügavuti tundma õppida oma klassis õppivaid lapsi. Isiklikumad suhted ja see läbi erinevuste aktsepteerimine loob turvalisema klassikeskkonna, kus on vähem omavahelist kiusamist.

Õpetajana saad palju ära teha kiusamise vähendamiseks klassis

Eelkõige õpi tundma oma õpilasi, nende tugevaid ja nõrku külgi ning peegelda iga õpilase tugevaid külgi ka klassikaaslastele. Igas lapses on midagi positiivset, mida esile tuua. Vii ennast kiusamise teemaga kurssi ja märka kiusamist klassis, reageeri igale õpilasele, kes pöördub Sinu poole murega kiusamise pärast.

Tihti eeldab laste probleemidega tegelemine loomingulist lähenemist – selleks leiad inspiratsiooni ja häid praktilisi näiteid raamatust „Kuidas rääkida lastega nii, et nad õpiksid kodus ja koolis“.

Koostöö meeskonnas ja teistega arvestamine

Meeskond ehk klass on ühiste eesmärkide saavutamise nimel koos tegutsev rühm inimesi. Meeskonda iseloomustab kindel rollijaotus ning koostöösuhted.

Tulemusliku meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi suhteid.

Parima meeskondliku tulemuste saavutamiseks on olulised usaldus, üksteise panuse väärtustamine ja tõhusus tegutsemine. Head koostöömeeskonda iseloomustavad

 • vastastikune usaldus rühma liikmete vahel,

 • kes usuvad, et kuuluvad ainulaadsesse ja väärtuslikku meeskonda ning

 • et tegutsevad koos tulemuslikumalt kui üksinda.

Koostöömeeskonna liikmed jagavad teiste rühma liikmetega oma emotsioone, aktsepteerivad üksteise tundeid. Tunnete väljendamise lubatavus ja rühma liikmete toetus selles mõjutab oluliselt koostöö kujunemist.

Luuletus

2016/2017. aasta Koolirahu saarena kannab Hiiumaa sõnumit “Koolirahu iseenda sees igaveseks” Ave Alavainu luuletusega.

Siin hapras ilmas

miski pole püsiv:

vaid aastakaupa

koolirahu püsib.

Kui teeks nüüd nii,

et iseenda sees

saaks kuulutatud

igaveseks see?

Tänane ülesanne:

Vaadake klassiga ühiselt videot

1.Lugege klassiga ette Ave Alavainu luuletus koolirahust.

2. Looge ühistööna luuletus või värss koolirõõmust. Luuletus peab olema vähemalt 4 realine.

3. Esitage terve klassiga luuletus kas 1) ilmekalt lugedes või 2) lauldes videosse. Leidke oma klassist: Kes loevad/laulavad luuletuse? Kes loob taustamuusika (lähenege loovalt!)? Kes filmib? Kes lavastab? Jne.

4. Filmige oma luuletuse esitus üles (maksimaalne pikkus 1 minut!) mõne nutiseadmega.

5. Laadige video facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Hiljemalt neljapäeva, 06.04 hommikuks kell 9.00.NB! Pildi juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

Tänase päeva eriauhinna paneb välja Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus

k6rvemaa_logo

Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus on mõnus koht Põhja-Kõrvemaa loodusmaastiku servas, kus on hea aktiivselt looduses puhata, matkata, sportida.

Võimalik on rentida kõikvõimalikku matkavarustust(maastikurattad, tõukerattad, FATrattad, räätsad, kõnnikepid), tegevust jagub nii noortele kui ka vanematele. Keskuse territooriumilt saavad alguse künkliku maastikuga Kõrvemaa terviserajad, millest 19km läbib rabasid ja soosid ning ületab võrratuid oose. Minna saab seiklema viburajale, kus ootab ees 11 märklauda või discgolfi 9 korviga algajate; 18 korviga harrastajate rajale.

Peale aktiivset looduspuhkust pakub keskuse söögimaja maitsvaid koduseid toite, soovijatele kuuma sauna ja väsinuile magusat und majutuses või ripptelkides.

#klassiväljakutse 2.päev

Juba teine päev väljakutsete lainel! Täna keskendume lahendustele!

Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ leheküljel kirjutatakse:

Kiusamine leiab aset rühmas tegevuste juures, kus kõigil lastel on kanda rohkem või vähem nähtavad rollid. Kiusatu või kiusaja rolli sattumine ei ole seletatav ühese mustrina – igaüks võib sattuda mõlemale poolele. Seetõttu ei saa osutada ka konkreetsele lapsele kui kiusamise põhjustajana. Kiusamist põhjustavad vajakajäämised sallivuse ja austusega terves kollektiivis. Seega on põhjendamatu sildistada kedagi halva lapse või halva inimese nimetusega, halvaks saab nimetada vaid käitumismustrit.

Mida kiusatav tunneb?

Kiusatav sooviks, et teised temaga arvestaks, kuid ei saa välja tõrjutuna ise suhteid mõjutada. Lahendamata või vääralt lahendatud konfliktsituatsioonid võivad arendada kiusamiseks. Kiusamine on seotud parandamist vajavate suhetega kollektiivis. Kiusajate gruppidesse võivad lastekollektiivides tahtmatult kuuluda ka täiskasvanud, kes hakkavad kiusamisohvrit süstemaatiliselt tõrjuma või tegevustes põhjendamatult kontrollima – jälitama. Kiusamine ei ole loomulik osa teiste inimestega koosolemises.

Kuigi paljud täiskasvanud peavad kiusamist grupifenomeniks, käsitletakse kiusamist sageli siiski üksikisiku probleemina, sest mõned osalejad torkavad silma ja on valjuhäälsemad kui teised. Tuleb lähtuda sellest, et kiusamist ei tohi lahendada kui indiviidi probleemi. Nii õpetajad kui ka lastevanemad kipuvad siduma kiusamist lapse teistsuguste iseloomuomadustega või suhtlemisraskustega. 

Rollid kiusamismudelis:

Ohver – Laps, keda kiusatakse

Kiusajad – Lapsed, kes algatavad kiusamist ning kiusavad selleks välja valitud lapsi

Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid – Lapsed, kes lähevad kiusajatega kaasa ning assisteerivad neid erinevates tegevustes.  

Kiusaja poolehoidjad – Lapsed, kes toetavad kiusajaid ja kaasajooksikuid, näiteks naeruga või kiusajale ja kaasajooksikutele õlale patsutamisega. 

Passiivsed pealtvaatajad – Lapsed, kes on kiusamise tunnistajad, kuid kes jäävad passiivseks.

Kaitsjad – Lapsed, kes suudavad oma hirmust võitu saada ning sekkuvad kiusamise peatamiseks aktiivselt. 

(Allikas: Vabalt Thelin’i ja Williamsoni järgi Helle Rabøl Hanseni’i väljaandest “Põhiraamat kiusamise vastu”, 2005 „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ lehekülje järgi)

Praktilised juhtnöörid õpetajale/lapsevanemale küsimuse lahendamiseks koolis:

 • Räägi lapsega ja selgita välja, mis juhtus. Jää rahulikuks.

 • Pöörduge klassijuhataja, koolipsühholoogi või mõne muu tugispetsialisti poole. Arutage, kuidas saate probleemi lahendada. Juhul kui pöördujaks on õpetaja, siis tuleb kaasata ka lapsevanem.

 • Vajadusel pöördu kooli juhtkonna poole, kui probleemi lahendamisega ei tegeleta piisavalt.

– – – – – – – – – – – – – – –

Tänane ülesanne:

Enne ülesande lahendamist, vaadake koos videot

1. Printige välja koomiks ja vaadake ühiselt koomiksit.

2. Püüdke leida lahendus olukorrale. Arutlege ja kirjutage koolis tahvlile missugused rollid on koomiksis esindatud (kiusaja, kiusatav, kaasajooksikud, pealtvaatajad, kaitsjad…) ja kirjutage erinevaid lahendusvariante (ajurünnaku stiilis), mida erinevates rollides teha saaks, et olukord muutuks paremaks.

3. Tehke tahvlist pilt.

4. laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Hiljemalt kolmapäeva, 05.04 hommikuks kell 9.00. NB! Pildi juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tänase päeva eriauhinna paneb välja Noorte Tugila

Noorte Tugila on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kes hetkel ei õpi ega tööta ning sooviksid saada tuge uue väljundi leidmiseks – tööelu alustamiseks/jätkamiseks, avastada end läbi vabatahtlikku tegevuse (EVT – Euroopa Vabatahtlik Teenistus) või jätkata haridusteed.

Noorte Tugilad asuvad üle Eesti noortekeskuste juures. Sealsed noorsootöötajad saavad sul aidata:
•analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
•enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
•leida sinule sobiva õpikeskkonna;
•sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Noorte tugila veebileht asub www.tugila.ee

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi elluviimist rahastatake haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

#klassiväljakutse 1.päev

Tänaseks oleme lukku pannud registreerimise, kuna väljakutse nädal sai tänase hommikuga avapaugu.

Registreerunud on 255 klassi koos 4681 õpilasega. Suur rõõm, et nii paljud peavad oluliseks kiusamise teemat tõstada ühiskonnas ja luua koolis rõõmsam keskkond õppimiseks.

Kuigi peaauhinda on ainult üks, siis rõõmuga saame öelda, et nädala lõpuks võidavad KÕIK – kiusamisvabama koolikeskkonna.

Hommikul tervitas kõiki osalejaid näitleja ja Mamma lugude autor Margus Tabor

Tänane päevateema on koolikiusamine.

Kiusamise all mõistetakse sellist käitumist, kus üks või mitu inimest püüab kellelegi teisele haiget teha või teda halvasti tundma panna. See on soovimatu ja pahatahtlik käitumine, millele on iseloomulik ebavõrdne jõupositsioon ja korduvus. Seejuures ei tähenda ebavõrdne jõupositsioon üksnes füüsilist tugevust, vaid võib väljenduda ka muudel viisidel: näiteks populaarsuse, tarkuse, sotsiaalse staatuse või jõukuse tasandil. (http://enesetunne.ee/noor/kiusamine/mis-on-kiusamine/)

Kiusamise liigid:

 • füüsiline – löömine, tagumine, tõukamine, tee peal ees seismine, takistamine, asjade peitmine jne;

 • psühholoogiline – sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine, kuulujuttude levitamine jne;

 • suhetega seotud – grupist väljaarvamine, tõrjumine, grimassitamine, ignoreerimine jne.

Kiusamine koolis võib toimuda nii laste kui täiskasvanute vahel, lapse kiusajaks võib olla koolis töötav täiskasvanu ja vastupidi – laps võib kiusata mõnda täiskasvanut.
Seega on tähtis, et kool kaitseks kiusamise eest nii last kui täiskasvanut. Koolipersonali omavahelised suhted mõjutavad otseselt ka õpilaste vahelisi suhteid.

Samas on tähtis silmas pidada, et mitte igasugune konflikt või pahandus ei ole kiusamine.
Kiusamist eristatakse teistest konfliktolukordadest selle järgi, et see on tahtlik ja korduv tegevus, millega pannakse kannatajat teadlikult ennast halvasti tundma ja kannatajal on raske end kaitsta.

Kiusamine on näiteks: löömine, tõukamine, togimine, vastu tahtmist kinnihoidmine, alandamine, mõnitamine, solvamine, narrimine, ignoreerimine, grupist väljaarvamine, laimujuttude ning piinlike piltide, videote ja veebipostituste levitamine jms.

skeem-et

Tänane ülesanne:

Esmalt vaadake videot – https://youtu.be/RWKXQcddL4g

1. Printige välja 1 komplekt töölehti (failina kirja kaasas) ja asetage lehed klassiruumi seinale.

2. Kaardistage klassiga, kui paljud on teie klassist kokku puutunud kiusamisega. Selleks laske lastel märkida ristiga õige väite juurde, mis nende puhul kehtib.

3. Tehke kaardistusest pilt.

4. Laadige see facebooki üritusele klassiväljakutse 2017 üles või saate e-mailiga kaie.pranno@hiiuvald.ee. Hiljemalt teisipäeva, 04.04 hommikuks kell 9.00. NB! Pildi juurde tuleb märkida kool ja klass! Sotsiaalmeediasse üles laadides lisage #klassiväljakutse2017

Lisaks:

Võimalusel istuge koos maha (eriti hea, kui saate avatus ringis istuda) ja arutage saadud tulemuste üle, mis tähendab koolikiusamine? Kuidas keegi sellest aru saab? Kas keegi teie klassist on seda näinud või ise kogenud? Kas see on probleem?

Top